ჩრდილო ოსეთიდან ტოჩკა-უს სროლა საქართველოს მიმართ 2008 წლის აგვისტო

ჩრდილო ოსეთიდან ტოჩკა-უს სროლა საქართველოს მიმართ

17.04.2015.

9k79-1-tochka-u-on-parade-in-yekat

ანალიტიკოსი

shares