ცხინვალის ბრძოლები. ომის დროს ჩაწერილი რუსი ოფიცრების რადიოკავშირის ნაწყვეტი. 08/08/2008 - Gmas.ge

ცხინვალის ბრძოლები. ომის დროს ჩაწერილი რუსი ოფიცრების რადიოკავშირის ნაწყვეტი. 08/08/2008

ცხინვალის ბრძოლები. ომის დროს ჩაწერილი რუსი ოფიცრების რადიოკავშირის   ნაწყვეტი. 08/08/2008

ცხინვალის ბრძოლები. ომის დროს ჩაწერილი რუსი ოფიცრების რადიოკავშირის   ნაწყვეტი. 08/08/2008

1.04.2016

t72

 

 

 

 

 

 

ანალიტიკოსი

shares