ბესლანის სკოლის დარბაზი ტერორისტების მიერ გადაღებული  ვიდეო 2004 წელი 1 სექტემბერი

ბესლანის სკოლის დარბაზი ტერორისტების მიერ გადაღებული  ვიდეო 2004 წელი 1 სექტემბერი

ბესლანის სკოლის დარბაზი ტერორისტების მიერ გადაღებული  ვიდეო 2004 წელი 1 სექტემბერი


ანალიტიკოსი

shares