2008 წლის 12 აგვისტო გორში აფეთქებული ისკანდერის რაკეტის ნაწილი (ვიდეო) - Gmas.ge

 2008 წლის 12 აგვისტო გორში აფეთქებული ისკანდერის რაკეტის ნაწილი (ვიდეო)

 2008 წლის 12 აგვისტო გორში აფეთქებული ისკანდერის რაკეტის ნაწილი (ვიდეო)

 2008 წლის 12 აგვისტო გორში აფეთქებული ისკანდერის რაკეტის ნაწილი (ვიდეო)

ანალიტიკოსი

shares