სამხედრო კანომდებლობა

საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 18 დეკემბერი  ბრძანებულება №750 “საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული იარაღის ტარების,… სრულად »
საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 03.04.2017   თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი… სრულად »
საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისი №310  ბრძანებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების… სრულად »
9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა 9.09.2015 9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა… სრულად »
საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ 9.09.2015   საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ     საქართველოს… სრულად »
საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 8.09.2015 საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების… სრულად »
  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 304 2000 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი საექსპორტო და საიმპორტო… სრულად »
  საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო პრინციპებიდან გამომდინარე… სრულად »
  საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველო არის სუვერენული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო და მის… სრულად »