გაეროს 1974 წლის რეზოლუცია აგრესიის განსაზღვრის შესახებ.

1974 წელს გაეროს გენარალურმა ანსაბლეამ მიღო რეზოლუცია აგრესიის განსაზღვრის შესახბ.ამ აქტში ზუსტად განისაზღვრა თუ რა ჩაითვლება ძალის გამოყენების ყველაზე საშიშ ქმედობად-აგრესიად,რომელიც მშვიდობის წინაღმდეგ დანაშაულადაა კვალიფიცირებული.

აგრესიად ჩაითვლება საზელმწიფოს შეიარაღებული ძალების გამოყენება სხვა სახელმწიფოს სუვერენიტეტის,ტერიტორიული ხელშეუხებლობის,ან პოლიტიკური დამოუკიდებლობის წინაღმდეგ, ან გაეროს წესდებით დაუშვებელი სხვა რომელიმე სახით. ყოველი სახელმწიფო ,რომელიც პირველად გამოიყენებს შეიარაღებულ ძალას,ჩაითვლება აგრესორად,თუკი გაეროს უშიშროების საბჭო სხვანაირად არ შეაფასება ამ ქმედებას. აგრესიულ აქტად ჩაითვლება :

ა) ერთი სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების შეჭრა ან თავდასხმა სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე,ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია, თუნდაც დროებითი,რომელიც ასეთი თავდასხმის შედეგია,სახვა სახელმწიფოს ტერიტორიის ან მისი ნაწილის ანექსია ძალის გამოყენებით.

ბ) ერთი სახელმწიფოს მიერ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიის დაბომბვა ან ამ მიზნით იარაღის გამოყენება.

გ) ერთი სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების მიერ სხვა სახელმწიფოს ნავსადგურების ან ნაპირების ბლოკადა.

დ) სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების თავდასხმა სხვა სახელმწიფოს სახმელეთო, საზღვაო ან საჰაერო ძალებზე.

ე) ერთი სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების, რომლებიც იმყოფებიან სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოსთან შეთანხმების ძალით ,უკანასკნელის უშიშროების წინაღმდეგ გამოყენება ან შეთანხმების ვადის შეწყვეტის შემდეგაც ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დატოვება.

ვ) ერთი სახელმწიფოს ქმედება რომელიც აძლევს სახვა სახელმწიფოს საშვალებას გამოიყენოს მისი ტერიტორია მესამე სახელმწიფოს წინაღმდეგ აგრესიის ჩადენითვის.

ზ) ერთი სახელმწიფოს მიერ ან მისი სახელით სახვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეიარაღებული ბანდების,ჯგუფების,რეგულარული ან დაქირავებული ძალების შეგზავნა,.რასაც იმდენად სერიოზული სახე აქვს რომ რომ ისინი აგრესიის სხვა სახეობად შეიძლება ჩაითვალოს.

მოამზადა იოსებ ჭონაქაძემ

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!