ქართველი სამხედროები და ტექნიკა ცხინვალის რეგიონში, 2004 წლის აგვისტო - Gmas.ge

ქართველი სამხედროები და ტექნიკა ცხინვალის რეგიონში, 2004 წლის აგვისტო

ქართველი სამხედროები და ტექნიკა ცხინვალის რეგიონში, 2004 წლის აგვისტო

  ქართველი სამხედროები და ტექნიკა ცხინვალის რეგიონში, 2004 წლის აგვისტო

11.11.2015

pirveli krizisss

ანალიტიკოსი

shares