სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “დელტა”იწყებს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პრაქტიკის პროგრამას სტუდენტებისთვის.

deltaსახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი “დელტა” იწყებს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ პრაქტიკის პროგრამას სტუდენტებისთვის.

პროგრამა ითვალისწირებს საწყის ეტაპზე რამდენიმე ათეული სტუდენტის პრაქტიკის გავლას “დელტას’ მენეჯმენტში.

სტუდენტური დასაქმების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი ქართული უნივერსიტეტის მესამე და მეოთხე კურსის სტუდენტს, რომელსაც აქვს სურვილი და მოტივაცია უნივერსიტეტში მიღებული თეორიული ცოდნა პრაქტიკაში განამტკიცოს და საკუთარი შესაძლებლობები მოახმაროს ქართული სამხედრო-სამეცნიერო სფეროს განვითარებას.

პროგრამას აქვს სისტემატიური სახე და იგი მაქსიმალურად მორგებულია სტუდენტების სასწავლო განრიგს. პრაქტიკის ხანგრძლივობა შეადგენს 45 დღეს. პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად არ არის აუცილებელი სამუშაო გამოდილების ქონა.

მსურველებმა უნდა გამოგზავნონ რეზიუმე(CV) და ნიშნების ფურცელი მისამართზე hr@delta.gov.ge – 2015 წლის 15 აპრილამდე. ელ. ფოსტის შესაბამის ველში მიუთითეთ დაინტერესებული მიმართულება შემდეგი დეპარტამენტების მიხედვით:

ადმინისტრაცია
ფინანსებისა და დაგეგმარების დეპარტამენტი
სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი
ლოგისტიკის დეპარტამენტი
პროექტების მართვის დეპარტამენტი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი
საოპერაციო მართვის დეპარტამენტი
შიდა აუდიტის და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი
საკონსტრუქტორო დიზაინის კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი
ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

რეზიუმეების მიღების შემდეგ მოხდება შერჩეულ კანდიდატებთან გასაუბრება და მისი შედეგების მიხედვით კანდიდატების პრაქტიკის პროგრამაში ჩართვა.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!