ირაკლი შიხიაშვილმა ვეტერანების პერსონალური მონაცემები უცხოურ ორგანიზაციას გადასცა

ირაკლი შიხიაშვილმა ვეტერანების პერსონალური მონაცემები უცხოურ ორგანიზაციას გადასცა.

21.03.2017.

ghsnxg4O8E2wwQ8VJgBGFQ

როგორ აღმოჩნდა 13 463 ვეტერანის პერსონალური მონაცემები უცხოური კომპანიის ხელში? სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან ირკვევა, რომ ვეტერანთა სამსახურის ყოფილმა უფროსმა ირაკლი შიხიაშვილმა ვეტერანების პერსონალური მონაცემები 2016 წელს ნიდერლანდების სამეფოში რეგისტრირებულ „ფორტუნა ჰოლდინგს“ გადასცა.

აუდიტის დასკვნის მიხედვით, 2015 წლის 21 ივლისს საჯარო რეესტრში რეგისტრირდება შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსი“, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელია „ფორტუნა ჰოლდინგი“. საჯარო რეესტრში კომპანიის რეგისტრაციიდან სამი დღის შემდეგ, კომპანიასა და ვეტერანთა სამსახურს შორის ფორმდება თანაშრომლობის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს „ვეტერანთა კლუბის“ დაფუძნებას და მართვას. კლუბს ვეტერანებისთვის უნდა დაეფინანსებინა სხვადასხვა აქტივობა, რაც, აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან ირკვევა, რომ არ განხორციელებულა, თუმცა კომპანიის ხელში მაინც აღმოჩნდა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებძოლი ათასობით ვეტერანის პერსონალური მონაცემები. საკითხს უკვე სწავლობს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, უწყებაში კომენტარს ამ ეტაპზე არ აკეთებენ. თავად ირაკლი შიხიაშვილი კი ამბობს, რომ მას კანონი არ დაურღვევია.

გთავაზობთ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის 2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 აპრილამდე პერიოდის შესაბამისობის აუდიტის ანგარიშსსN2/36 ,

შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსი“ 2015 წლის 24 ივლისს სამსახურსა და შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანს“ შორის გაფორმებულია ორმხრივი თანამშრომლობის მემორანდუმი. შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსი“ წარმოადგენდა კომერციული იურიდიული პირის, „ფორტუნა ჰოლდინგის“ შვილობილ კომპანიას, რომელიც შექმნილია 2015 წლის ივლისში და გეგმავდა სხვადასხვა პროექტის განხორციელებას და ხელი უნდა შეეწყო ვეტერანების კეთილდღეობის და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისთვის. ამ მიზნით კომპანია ვალდებულებას იღებდა შეექმნა და ემართა ექსკლუზიური „ვეტერანთა კლუბი“, მოეზიდა პარტნიორი კომპანიები და ისეთი იურიდიული პირები, რომლებიც დააფინანსებდნენ „ვეტერანთა კლუბის“ სხვადასხვა აქტივობებს. 2016 წლის 1 მარტს სამსახურსა და შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსს“ შორის გაფორმებულია ხელშეკრულება, რომლის თანახმად სამსახურს ეტაპობრივად, 3 თვის განმავლობაში უნდა გადაეცა კომპანიისთვის იმ ვეტერანთა პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ვეტერანის საიდენტიფიკაციო კოდი. რეგისტრაციის მისამართი, ფაქტიური საცხოვრებელის მისამართი, ტელეფონის ნომერი), რომლებიც განაცხადებდნენ თანხმობას მონაცემთა გადაცემაზე, მათთვის ფასდაკლების ტალონებისა და სპეციალური (სასაჩუქრე, საკრედიტო და სადებეტო) ბარათების დასამზადებლად. კომპანია, თავის მხრივ, იღებდა ვალდებულებას, 15 უსასყიდლოდ უზრუნველეყო ვეტერანთათვის ფასდაკლების ვებ პორტალისა და სპეციალური (სასაჩუქრე, საკრედიტო და სადებეტო) ბარათების შექმნა და გადაცემა. ამასთან, კომპანია იღებდა ვალდებულებას, დაეცვა და არ გადაეცა სხვა პირისთვის „სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის ვეტერანთა აღრიცხვის მონაცემთა ბაზაში ფიზიკურ პირებზე არსებული ინფორმაცია, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით. სამსახურსა და შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსს“ შორის 2016 წლის 9 მარტს გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის თანახმად, შპს „ჯორჯიან ფორ ვეტერანსს“ გადაცემული აქვს 13 463 ვეტერანის პერსონალური მონაცემი (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ვეტერანის საინდეტიფიკაციო კოდი, რეგისტრაციის მისამართი, ფაქტიური საცხოვრებელის მისამართი, ტელეფონის ნომერი). სამსახურის განმარტებით, პერსონალური მონაცემები გადაცემულია ვეტერანების თანხმობით. თუმცა, მონაცემთა გადაცემის შემდეგ, აქტივობები არ განხორციელებულა.

 

წყარო: ტვ იმედი, პრაიმტაიმი და სახელმწიფო აუდიტიის სამსახური.
error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!