„საქართველოს სამხედრო ძალებში ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანების დანართი “დაავადებათა ცხრილი”

  დაავადებათა ქვემოთ მოტანილი ცხრილი შედის „საქართველოს სამხედრო ძალებში ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ” დებულებაში, რომელიც … ვრცლად „საქართველოს სამხედრო ძალებში ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 1996 წლის N360 ბრძანების დანართი “დაავადებათა ცხრილი”