საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის N36 დადგენილება”სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ”

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის N36 დადგენილება”სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევის … ვრცლად საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 25 იანვრის N36 დადგენილება”სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ”