ექსკლუზივი Global Firepower -ის 2020 წლის სამხედრო ძალების მსოფლიო რეიტინგი ცნობილია, ათი ყველაზე ძლიერი ქვეყანა მსოფლიოში.

შეერთებული შტატები ინარჩუნებს თავის პირველ ადგილს, როგორც მსოფლიოში უდავო სამხედრო ძალა – როგორც ციფრულად, ასევე ტექნოლოგიურად.

პირველ ადგილზეა აშშ

მთლიანი მოსახლეობა  329,256,465

მამაკაცთა რესურსი 144,872.845  (44%)

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის 119,872,976  (36.6%)

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 4.188,274   (1.3%)

საერთო სამხედრო პერსონალი 2.260.000  (0.7%)

აქტიური პერსონალი 1.400.000     (0.4%)

სარეზერვო პერსონალი 860,000    (0.3%)

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთთო რაოდენობა 13,264 

გამანადგურებელი თვითფრინავები 2 085 

მოიერიშე თვითფრინავები 2,831

სატრანსპორტო თვითფრინავები 945 

სასწავლო თვთფრინავები 2,643 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 5 768

საბრძოლო მოიერიშე  შვეულფრენები 967

სატრანსპორტო შვეულფრენები  945

სპეციალური დანინიშნულების თვითფრინავები  742

 

სახმელეთო ჯარები:

ჯავშანტექნიკა

ძირითადი საბრძოლო ტანკები 6,289

საბრძოლო ჯავშანმანქანები 39 253 

მცირე ზომის თვითმავალი საატილერიო დანადგარიები 1 465 

ბუქსირებადი არტიერლია 2 740 

 

სამხედრო  საზღვაო ძალები  415

ავიამზიდები  20

ფრეგატები 22

გამანადგურებელები 91 

კორვეტები 19 

სუბმარინები 66

საპატრულო გემები 13

ნაღმოსნები 11

თავდაცვის ბიუჯეტი 750 000 000 000 დოლრი.

 

2020 წლისთვის რუსეთი GFP- ის ყოველწლიური მიმოხილვისთვის გათვალისწინებული 138-ე  ქვეყნებიდან მე-2 ადგილზეა. რუსეთის ფედერაცია.

რუსთის ფედერაცია:

მთლიანი მოსახლეობა  142 122 776  

მამაკაცთა რესურსი   69 640 160  (49.0%) 

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის 46 658 907 

ყოველწლიურად  სამხედრო ასაკს  მიღწეული 1 306 449 

საერთო სამხედრო პერსონალი    3,013.628   (2.1%)

აქტიური პერსონალი  1 013 628  (0.7%) 

სარეზერვო პერსონალი 2 000 000  (1.4%) 

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთთო რაოდენობა  4 163 

გამანადგურებელები 873 

მოიერიშე თვითფრინავები  742 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 424

სასწავლო თვთფრინავები 497 

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები 127 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 1 522 

საბრძოლო შვეულფრენები 531 

 

სახმელეთო ჯარები 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები 21 950 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები 27 038 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 6 083 

ბუქსირებადი არტიერლია 4465 

რეაქტიული არტილერია 3 860

 

საზღვაო  ძალები 603 

ავიამზიდი 1 

ფრეგატები 22

გამანადგურებელები 16

კორვეტები 79  

სუბმარინები 62

საპატრულო გემები 41 

ნაღმოსნები  48 

თავდაცვის ბიუჯეტი 48  000 000 000 აშშ დოლრი.

 

2020 წლისთვის ჩინეთი ამერიკის და რუსეთის შემდეგ მე-3  ადგილზეა 

ჩინეთი 

მთლიანი მოსახლეობა  1,384,688,986

მამაკაცთა რესურსი 752 855 402

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  621,105,706. (44%) 

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 19,614,518 (1.4%) 

საერთო სამხედრო პერსონალი  2,693, 000 (0.2%) 

აქტიური პერსონალი 2,183,000

სარეზერვო პერსონალი  510 000

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთთო რაოდენობა  3 210 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  1,232 

მოიერიშე თვითფრინავები  371 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 314  

სასწავლო თვთფრინავები 368

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები 111 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა  911 

საბრძოლო შვეულფრენები 281

 

სახემელეთო ჯარები 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები 3 500 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები 33 ,000

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 3 800

ბუქსირებადი არტილერლია 3 600 

რეაქტიული არტიელრია 2,650 

 

საზღვაო ძალები 777 

ავიმზიდი 2

ფრეგატები 52

სუბმარინები   74 

გამანადგრებლები 33

საპატრულო გემები 220 

ნაღმოსნები  29 

კორვეტები 50 

თავდაცვის ბიუჯეტი 237 000 000 000

 

მეოთხე ადგილზეა ინდოეთი

ინდოეთი

მთლიანი მოსახლეობა  1,296,834,042

მამაკაცთა რესურსი 622,480,340   (48%) 

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  494, 249,390    (38.1%) 

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 23,116,044   (1.8%) 

საერთო სამხედრო პერსონალი  3, 544 000 

აქტიური პერსონალი 1,444 000 

სარეზერვო პერსონალი  2 100 000

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   2 123 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  538 

მოიერიშე თვითფრინავები 172 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 250 

სასწავლო თვთფრინავები 359 

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები  77 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 722 

საბრძოლო შვეულფრენები  23 

 

სახმელეთო ჯარები

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები  4 292 

საბრძოლო მანქანები 8 686 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 235 

ბუქსირებადი არტილრელია 4 060

რეაქტიული არტიელრია 266

 

საზღვაო ძალები 285 

ავიამზიდი 1

ფრეგატები 13

სუბმარინები   16

გამანადგრებელები 10 

საპატრულო გემები 139

ნაღმოსნები 3 

კორვეტები 19 

თავდაცვის ბიუჯეტი 61 000 000 000 აშშ დოლარი

 

მე-5  ადგილზეა იაპონია

იაპონია

მთლიანი მოსახლეობა  126, 168,156

მამაკაცთა რესურსი 53 873 803

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  43 637 780

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 11 782 201

საერთო სამხედრო პერსონალი  303 157

აქტიური პერსონალი 247 160 

სარეზერვო პერსონალი 56 000

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   1561 

გამანადგურებელი თვითფრინავები   279

მოიერიშე თვითფრინავები 12 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 41

სასწავლო თვთფრინავები 427 

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები  152  

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 637 

საბრძოლო შვეულფრენები  119

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები  1004

საბრძოლო ჯავშანმანქანები 3 072

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 202

ბუქსირებადი არტირელია 500

რეაქტიული არტიელრია 99

 

მთლიანი საზღავო ძალები 131

ავიამზიდი  4

ფრეგატები

სუბმარინები  18

გამანადგრებელები 37

საპატრულო გემები 6

ნაღმოსნები 25

კორვეტები 6

თავდაცვის ბიუჯეტი 47 000 000 000 აშშ დოლარი

 

მე-6    ადგილზე სამხრეთ კორეაა

სამხრეთ კორეა

მთლიანი მოსახლეობა   51,418,097

მამაკაცთა რესურსი  25, 709,049  (50%) 

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  21 ,081,420 (41%) 

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში  632,443   (1.2%) 

საერთო სამხედრო პერსონალი  3 680 000 

აქტიური პერსონალი  580 000 

სარეზერვო პერსონალი   3 100 000 

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   1649 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  414 

მოიერიშე თვითფრინავები 71 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 41 

სასწავლო თვთფრინავები 298 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 803 

საბრძოლო შვეულფრენები  112

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები   2614 

საბრძოლო მანქანები  14 000 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 3 040 

ბუქსირებადი არტირელია  3 854

რეაქტიული არტიელრია 575 

 

ტოტალური საზღავო ძალები 234 

ავიამზიდი 2

ფრეგატები  13

სუბმარინები  22 

გამანადგრებელები 12 

საპატრულო გემები 111 

ნაღმოსნები 11

კორვეტები  12

თავდაცვის ბიუჯეტი 44 000 000 000.

 

მე-7  ადგილზე საფრანგეთია

საფრანგეთი

მთლიანი მოსახლეობა  67, 364,357

მამაკაცთა რესურსი 30,111,868.

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  23 818,487 (35.4%) 

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 776,483

საერთო სამხედრო პერსონალი 451 635 

აქტიური პერსონალი 268  000

სარეზერვო პერსონალი 183,635

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   1 229 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  269 

სპეცილური დანიშნულების თვითფრინავები 45

სატრანსპორტო თვითფრინავები 121 

სასწავლო თვთფრინავები 187 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 589 

საბრძოლო შვეულფრენები  62 

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები  528 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები მანქანები 6 028 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 109

ბუქსირებადი არტილერია 12 

რეაქტიული არტიელრია 13 

 

საზღვაო ძალები 180 

ავიამზიდი 4

ფრეგატები 11

სუბმარინები 9ნ

გამანადგრებელები 11 

საპატრულო გემები 17 

ნაღმოსნები 17

კორვეტები

თავდაცვის ბიუჯეტი 41 500 000 აშშ დოლარი.

 

8 ადგილზეა დიდი ბრიტანეთი

დიდი ბრიტანეთი 

მთლიანი მოსახლეობა   65 105,246

მამაკაცთა რესურსი  29 ,948 ,413

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის  23,958,731

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში  745,117

საერთო სამხედრო პერსონალი  275 660 

აქტიური პერსონალი 192  660 

სარეზერვო პერსონალი 83 000

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა    733 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  133 

მოიერიშე თვითფრინავები   15

სატრანსპორტო თვითფრინავები 44

სასწავლო თვთფრინავები 241 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა  312 

საბრძოლო შვეულფრენები  49

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები  227 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები მანქანები 5 000 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 89

ბუქსირებადი არტირელია   126

რეაქტიული არტიელრია 35

 

ტოტალური საზრავო ძალები 88 

ავიამზიდი 2 

ფრეგატები  13

სუბმარინები  10

გამანადგრებელები 6 

საპატრულო გემები 22

ნაღმოსნები 13

კორვეტები

თავდაცვის ბიუჯეტი 55 100  000 000

 

მე-9 ადგილზეა ეგვიპტე 

მთლიანი მოსახლეობა 99 413 317 

მამაკაცთა რესურსი 42 946 553 

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის 36 075 104

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში 1 551 229

საერთო სამხედრო პერსონალი 920 000 

აქტიური პერსონალი  440 000 

სარეზერვო პერსონალი  480 000

 

სამხედრო ავიაცია

 

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   1054 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  215 

მოიერიშე თვითფრინავები   88 

სატრანსპორტო თვითფრინავები 59 

სასწავლო თვთფრინავები  387 

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები  11  

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 294 

საბრძოლო შვეულფრენები  81

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები    4 195 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები მანქანები 11 700 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 1 139 

ბუქსირებადი არტირელია   2 189 

რეაქტიული არტიელრია 1 080

თავდაცვის ბიუჯეტი 11 200  000 000 აშშ დოლარი

 

მე-10  ადგილზეა ბრაზილია 

მთლიანი მოსახლეობა  208 846 892 

მამაკაცთა რესურსი  107 764 996 

ხელმისაწვდომი ვარგისი სამსახურისთვის 84 595 522 

სამხედრო ასაკის მიღწეულები წელიწადში  3 383  821 

საერთო სამხედრო პერსონალი  1 674 500 

აქტიური პერსონალი  334 500 

სარეზერვო პერსონალი  1 340 000 

 

სამხედრო ავიაცია

თვითფრინავების საერთო რაოდენობა   715 

გამანადგურებელი თვითფრინავები  43 

მოიერიშე თვითფრინავები   78 

სატრანსპორტო თვითფრინავები126 

სასწავლო თვთფრინავები 198 

სპეციალური დანიშნულების თვითფრინავები  24 

შვეულფრენების საერთო რაოდენობა 242 

საბრძოლო შვეულფრენები  12 

 

ჯავშანტექნიკა

საბრძოლო ტანკები    437 

საბრძოლო ჯავშანმანქანები მანქანები 1 820 

თვითმავალი საარტილერიო დანადგარები 132 

ბუქსირებადი არტირელია    565 

რეაქტიული არტიელრია 84 

თავდაცვის ბიუჯეტი 27  800  000 000 აშშ დოლარი

 

მოამზადა იოსებ ჭონქაძემ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!