თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეები განისაზღვრა, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება.

„იმ თანამდებობის პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომლებსაც აქვთ სამსახურებრივ-საშტატო იარაღის ტარების უფლება“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №242 დადგენილებაში 2020 წლის 25 მარტს შეტანილი იქნა ცვლილება

1.პირველი მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

„ბ.ბ) სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის უფროსი, უფროსის მოადგილე და სამმართველოს უფროსი;“.

2. პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:

„9. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს უფროსი და უმაღლესი სპეციალური წოდება ან უფროსი ოფიცრისა და უმაღლესი ოფიცრის სამხედრო წოდება, მიუხედავად დაკავებული თანამდებობისა.“. 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!