როდიდან განახლდება სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევა.

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის №62 დადგენილებაში 2020 წლის 23 აპრილის N261 დადგენილებით შეტანილი იქნა ცვლილება.

მუხლი 1.

     „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/01/2020, 120260020.10.003.021771) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „1. მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევა განხორციელდეს 2020 წლის 3 თებერვლიდან 2020 წლის 16 მარტამდე და 2020 წლის 23 მაისიდან 2020 წლის 30 ივნისამდე პერიოდში.“.

მუხლი 2

        დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 22 აპრილიდან.

პრემიერ – მინისტრი                    გიორგი გახარია

საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევა 3 თებერვლიდან დაიწყება.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!