საგანგებო მდგომარეობის გამო ქალაქ დუშეთის ტერიტორიაზე 24-საათიან რეჟიმში პატრულირებენ შსს-ს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები.

    ქვეყანაში კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნით, ქალაქ დუშეთის ტერიტორიაზე 24-საათიან რეჟიმში პატრულირებენ  შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის მთავრი სამმართველოს საპატრულო ეკიპაჟები და  შსს მცხეთა-მთიანეთის დუშეთის რაიონული სამმართველოს ქვედანაყოფები.

    შსს-ს ორგენოებს ეკისრებათ, „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 დეკრეტის და “საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ”  საქართველოს მთავრობის  2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებით განსაზღვრული  შეზღუდვების აღსრულებაზე კონტროლი, სამართალდამრღვევი ფიზიკური და იურიდიული პირების გამოვლენა და შესაბამისი ადმინიტრაციული ჯარიმების შეფარდება, მაგალითად როგორიც არის: საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის, ე.წ. კომენდანტის საათის შეზღუდვის, 2-მეტრიანი სოციალური დისტანციის, , საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრების შეზღუდვის დარღვევები და სხვა.

    „შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს, დაიცვან საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული, შესაბამისი ზომები.“

    საქართველოს პრეზიდენტის 2020 წლის 21 მარტის N1 დეკრეტის მე-8 მუხლის თანახმად: ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი ვალდებულია, დაიცვას საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი.

   ამ დეკრეტითა და საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა გამოიწვევს:

    ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას – ჯარიმას ფიზიკური პირებისათვის 3 000 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირებისათვის – 15 000 ლარის ოდენობით.

ადმინისტრაციულსახდელდადებული პირის მიერ იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას, კერძოდ, თავისუფლების აღკვეთას 3 წლამდე ვადით, ხოლო ამ პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით, საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციითა და ჯარიმით.

 

ფოტოზე: საპატრულო პოლიციის დეპარტმენტის  მცხეთა-მთიანეთის მთავრი  სამმართველოს თანამშრომლები: პოლიციის კაპიტანი ქალბატონი მაია გვრიტიშვილი და პოლიციის მაიორი ბატონი მიხეილ მაზმიშვილი.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!