სატანკო პარკის ანალიზი სახელმწიფო საწარმოს “ხარკოვის ჯავშანსატანკო ქარხნის” საწყობში: 2014-2020 წწ.

ზუსტად გასულია სამი წელი წინა ანალიზიდან (01.01.2018), რომლის დროსაც მოხდა “ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხნის  ტერიტორიაზე განთავსებული ტექნიკის რაოდენობის ცვლილება.

საომარი მოქმედებების დაწყების დროს (2014 წლის გაზაფხული) სამხედრო ქონება (ჯავშანტექნიკა) ინახებოდა სახელმწიფო საწარმოს “ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხნის” ტერიტორიაზე, რომელიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე იყო.

სახელმწიფო საწარმო “ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხანა” არის უკრაინის ჯავშანტექნიკის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმო, რომელიც ახორციელებს ჯავშანტექნიკის წარმოებას, შეკეთებას, მოვლა-შეკეთებას, განახლებასა და მოდერნიზაციას.

სსრკ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი სატანკო შეკეთების 115-ე ქარხანა, 1991 წელს გადავიდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს იურისდიქციაში და მიიღო ახალი სახელი: “ხარკოვის მექანიკური სარემონტო ქარხანა” (სამხედრო განყოფილება A-1569) მოგვიანებით, გადაკეთდა სახელი “ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხანა”. 2010 წლის დეკემბერში, სახელმწიფო კონცერნის „უკრარონპრომის“ შექმნის შემდეგ, ქარხანა შედის კონცერნში. მოგვიანებით ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხანას (KHBTRZ) ეწოდა ხარკოვის ჯავშანსატანკო ქარხანა (KHBTZ).

15.08.2011 წლიდან გასხვისებას დაქვემდებარებული სამხედრო ქონების ჩამონათვალის მიხედვით, ხარკოვის ჯვშანტექნიკის ქარხანას ჰქონდა:

– T-64 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 191 ერთეული,
– T-72 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 146 ერთეული,
– T-80 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 84 ერთეული:

ხარკოვის ჯავშნტექნიკის ქარხნაში  შენახული ტანკების რაოდენობა (სატელიტური სურათების თანახმად, 27.03.2014):

– T-64 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 213 ერთეული;
– T-72 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 140 ერთეული;
– T-80 სხვადასხვა მოდიფიკაციის ტანკები – 86 ერთეული;

2014 წლიდან Google Earth- ისა და Terraserver- ის სერვისების მიერ მოწოდებული სატელიტური სურათების და ამ ობიექტის შესაძლო ფოტოების მიხედვით, დაახლოებით ერთსა და იმავე პერიოდში, შესაძლებელი იყო სამხედრო ტექნიკის (ტანკების) ტიპების, მათი ადგილმდებარეობის დასადგენად განსაზღვრა. ა

როგორც სურათებიდან ჩანს, წელიწადნახევარზე ნაკლებ დროში დარჩენილი ყველა საცავი T-64 მანქანით ცარიელი იყო და ეს, წინა გათვლებით, დაახლოებით 200 ტანკია.

16.05.2016 წლის სურათებზე T-72 ტანკი (140 ტანკი ) საერთოდ არ არსებობს,მათი შემცირება უკვე აღინიშნება 2014 წლის 26 დეკემბრის სურათებით,იმ წელიწადნახევარში ქარხანის ტერიტორიიდნ  ამ ტიპის ყველა ტანკი  ამოიღეს.

2016 წლის 05/16/2016 – 02/23/2018 პერიოდისთვის გამოყენებული იქნა T-80 ტანკის ყველა მარაგი, რომლებიც აღნიშნულია სატელიტურ სურათებზე (80 T-80 ).

09.10.2018-დან 01.03.2020 წლამდე პერიოდში T-64 ტანკებით  (200 მანქანა) დაკავებული ქარხნის ძირითადი შენახვის ადგილები ცარიელი იყო.

ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ექვსი წლის განმავლობაში, 2014 წლის მარტიდან 2020 წლის მარტამდე პერიოდში გამოყენებული იქნა ყველა ტანკი  რომელიც განლაგებულია სახელმწიფო საწარმოს “ხარკოვის ჯავშანტექნიკის ქარხნის” სათავსებში. საერთო ჯამში – დაახლოებით 420 ტანკი, ისევე როგორც მთელი რიგი სხვა ჯავშანტექნიკა და საინჟინრო ტექნიკა. მხოლოდ 5 ერთეული PTS მცურავი ტრანსპორტიორი უცვლელი დარჩა.

ბოლო სურათის თარიღის მიხედვით, 03/01/2020, დარჩენილი 74 ჯავშანმანქანა დაფიქსირდა ქარხნის შენახვის ადგილებში.

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!