გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1921 წლის 18 თებერვალი, N38

გენერალური შტაბიც ცნობა.

თებერვლის 16-ს რესპუბლიკის ჯარები გაიშალნენ ტფილისის გამაგრებულ პოზიციებზე. მათ წინ შორეულ პოზიციებს მოწინავე ჯარები იცავენ.