გაზ. საქართველოს რესპუბლიკა, 1921 წლის 18 თებერვალი, N38

გენ. კვინიტაძე – მთავარსარდალი

საქართველოს ჯარების მთავარ-სარდლად დაინიშნა გენერალი კვინიტაძე.