1921 წლის 19 თებერვალი რუსთაველზე წითელარმიელი ტყვეები ჩამოატარეს

გაზ. ერთობა, 1921 წლის 20 თებერვალი, N39

ტყვეები მოჰყავთ

დილის 11 საათია. რუსთაველის პროსპექტზე ავტომობილი გამოჩნდა. წითელ არმიელის ქუდით…

ავტომობილში მკდომთ თოფის ხიშტისთვის „დაუხურავთ“ ეს ქუდი და ისე მოდიან.

გაისმის ხმები: ბოლშევიკი ტყვეები მოჰყავთო.

ცოტა ხანის შემდეგ გამოატარეს პირველი პარტია ტყვეებისა – ჩაგლეჯილნი გამურულნი.

რუსთაველის პროსპექტი ორივე მხარეზე ჩამწკრივებული ხალხი „ვაშათ“- ი ხვდება ჩვენს დარაჯებს, რომელნიც „წითლებს შემორტყმიან გარს. თვით ტყვეებს ზიზღით უცქერის.

„წითელი“ ტყვეები მოდიან თავჩაქინდრულნი, ღონე მიხდილნი.

მათ სახის გამომეტყველება, მიხვრა-მოხვრა, ბიჯი – აშკარა სურათია მათი შერცხვენის და გაბახების…

აგერ სამინისტროს შენობიდან გამოდის ნოე რამიშვილი. ჩაჯდა ავტომობილში.დ აიძრა. მიჰყავთ ტყვეები… ის აჩერებს ავტომობილს და ღიმილით ეკითხება: რას გვერჩით, რისთვის მოდიხართ…

„წითლები“ უპასუხებენ: ჩვენ რა ვქნათ, მობილიზაციით გამოგვრეკეს. მეტი გზა არ გვქონდა.

„წითელი“ ტყვეები ნამდვილი შავები არიან.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!