საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახადში უსახელო მწვერვალს სახლხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხა ხელაშვლის სახელი მიენიჭა

საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 17 მარტის  №104 დადგენილებით დუშეთის მუნიციპლიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე მწვერვალს საქართველოს სახალხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხეილ (მიხა) ხელაშვილის სახელი  მიენიჭა.

დადგენილების თანახმად: „გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, დუშეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე უსახელო მწვერვალს (გეოგრაფიული კოორდინატები: ჩრდილოეთის განედის 42°21’21” და აღმოსავლეთის გრძედის 45°04’21”) დაერქვას სახალხო პოეტისა და საქართველოს ეროვნული გმირის, მიხეილ (მიხა) ხელაშვილის სახელი – მიხეილ (მიხა) ხელაშვილის მწვერვალი. 

დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახადში უსახელო მწვერვალისათვის სახლხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხა ხელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ ინიციატივით მოქალაქეთა  ჯგუფმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიას 2022 წლის 17 ივნისს მიმართეს, ინიციატივას მხარი დაუჭირა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერმა ქ/ბ მანანა ნარიმანიძემ.

დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერმა ქ/ბ მ.ნარიმანიძემ  “მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილების მე-7 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე 2022 წლის 5 ივლისს  დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოფიციალურად მიმართა ინიციატივით – დუშეთის მუნიციპალიტეტის უკანაფშავის ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფელ ახადში მდებარე უსახელო მწერვალისათვის  (გეოგრაფიული კორდინატები: ჩრდილოეთ განედის 42 21 21 და აღმოსავლეთ გრძედის 45 04 21)  სახალხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხეილ (მიხა) ხელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ.

მწვერავლისათვის სახალხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხა ხელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ დუშეთის მუნიციალიტეტის მერის მ.ნარიმანიძის ინიციატივა მოქმედი კანომდებლობის შესაბამისად  განიხილა დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიამ  და მხარი დაუჭირა მას. 

დუშეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ  უსახელო მწვერვალის სახელდების ინიციატივა  შესათანხმებლად გადაგზავნილი იქნა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა დადგენის, ნორმალიზების, გამოყენების, რეგისტრაციის, აღრიცხვისა და დაცვის მიზნით, გეოგრაფიული ობიექტების სახელწოდებათა სფეროში მოქმედი სამთავრობო კომისიაში.

სახელდების სამთავრობო კომისიამ 2022 წლის 1 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე განხილა დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერის ქ/ბ  მ. ნარიმანიძის ინიციატივა-“დუშეთის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე უსახელო მწვერვალისთვის სახალხო პოეტის და ეროვნული გმირის მიხეილ(მიხა)  ხელაშვილის სახელის მინიჭების შესახებ  და გასცა დადებითი დასკვნა  სახელდების განხორციელებაზე”.

 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შესაბამისმა დეპარტამენტმა უზრუნველყო ინიციატივის  საქართველოს მთავრობის სხდომაზე წარდგენა.

 

 

 

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!