საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ,კარი II ზოგადი ხასიათის დებულებები სამხედრო ტყვეთა დაცვის შესახებ. 

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ. კარი II ზოგადი ხასიათის დებულებები სამხედრო ტყვეთა დაცვის შესახებ.  ...

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ კარი I ზოგადი დებულებები

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენცია სამხედრო ტყვეებთან მოპყრობის შესახებ კარი I ზოგადი დებულებები მუხლი 1 მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები ვალდებულებას კისრულობენ...

საქართველოს კანონი  საომარი მდგომარეობის შესახებ.

საქართველოს კანონი  საომარი მდგომარეობის შესახებ.  14.06.2018   მუხლი 1  + საომარი მდგომარეობა გულისხმობს საქართველოზე შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული...

2018 წლის 10 მაისს ძალაში შევიდა ” ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ” კონვენცია.

2018 წლის 10 მაისს ძალაში შევიდა " ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ" კონვენცია. 24.05.201 2017 წლის 2...

რა წერია 1992 წლის 3 სექტემბრის მოსკოვის ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ დადებულ შეთანხმებაში.

1992 წელი  3 სექტემბრი, მოსკოვი,რუსეთის ფედრაციის პერზიდენტის ბორის ელცინის ინიცატივით ქართულ და აფხაზურ მხარეებს შორის  ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმაება დაიდო. მუხლი...

ენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი დამატებითი ოქმები.კარი II ზოგადი ხასიათის დებულებები სამხედრო ტყვეთა დაცვის შესახებ

ჟენევის 1949 წლის 12 აგვისტოს კონვენციები და მათი დამატებითი ოქმები კარი II ზოგადი ხასიათის დებულებები სამხედრო ტყვეთა დაცვის შესახებ  ...

საქართველოს კანონი + სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ 03.04.2017   თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. სამხედრო ვალდებულება 1. საქართველოს...

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისი №310 ბრძანებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 18 ივნისი №310  ბრძანებულება საქართველოს შეიარაღებული ძალების საყარაულო წესდების დამტკიცების შესახებ. 25.10.2016. საქართველოს თავდაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!