იანვარი 29, 2023

Gmas.ge

ქართული სამხედრო ანალიტიკური პორტალი

ყველაზე შედეგიანი ქართველი მოიერიშე, რომელმაც 69 ტანკი, 31 ჯავშანმანქანა და 29 თვითმფრინავი გაანადგურა

ყველაზე შედეგიანი ქართველი მოიერიშე, რომელმაც 69 ტანკი, 31 ჯავშანმანქანა და 29 თვითმფრინავი გაანადგურა

23.07.2017

il-2-sturmovik

კა­პი­ტან­მა ხი­ტა­ლიშ­ვილ­მა 106 საბ­რ­ძო­ლო გაფ­რე­ნი­სას 69 გერ­მა­ნუ­ლი ტან­კი, 31 ჯავ­შან­მან­ქა­ნა და 29 თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვი გა­ა­ნად­გუ­რა, რაც სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გი იყო საბ­ჭო­თა მო­ი­ე­რი­შე ავი­ა­ცი­ის ის­ტო­რი­ა­ში.

22 წლის კა­პი­ტან ზაქ­რო ხი­ტა­ლიშ­ვილს 1944 წელს საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის გმი­რის წო­დე­ბა მი­ე­ნი­ჭა. ქარ­თ­ვე­ლი სამ­ხედ­რო მფრი­ნა­ვი ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე შე­დე­გი­ან მო­ი­ე­რი­შე პი­ლო­ტად იყო აღი­ა­რე­ბუ­ლი.

სა­ერ­თოდ, მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დროს საბ­რ­ძო­ლო შე­დე­გი­ა­ნო­ბით ყვე­ლა­ზე მე­ტად გერ­მა­ნუ­ლი “ლი­უფ­ტ­ვა­ფეს” პი­ლო­ტე­ბი გა­მო­ირ­ჩე­ოდ­ნენ, მა­გა­ლი­თად, გერ­მა­ნუ­ლი ავი­ა­ცი­ის ასს, ერიხ ჰარ­ტ­მანს, მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის 352 თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვი ჰყავ­და ჩა­მოგ­დე­ბუ­ლი სა­ჰა­ე­რო ბრძო­ლებ­ში. საბ­ჭო­თა ასე­ბის სი­ას კი ივან კო­ჟე­დუ­ბი ედ­გა სა­თა­ვე­ში 64 გა­ნად­გუ­რე­ბუ­ლი თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვით.

გა­მა­ნად­გუ­რე­ბე­ლი თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვე­ბის პი­ლო­ტე­ბის გარ­და, თა­ვი­ან­თი ასე­ბი ჰყავ­დათ მო­ი­ე­რი­შე ავი­ა­ცი­ის მფრი­ნა­ვებ­საც, რო­მელ­თა საბ­რ­ძო­ლო ამო­ცა­ნა ჰა­ერ­ში ბრძო­ლა კი არა, არა­მედ ხმელეთ­ზე ზუს­ტი სა­ჰა­ე­რო დარ­ტყ­მის მი­ყე­ნე­ბა გახ­ლ­დათ.

თუ­კი ის­ტო­რი­კო­სებს და­ვუ­ჯე­რებთ, აქაც გერ­მა­ნე­ლი პი­ლო­ტი ჰანს ულ­რიხ რუ­დე­ლი ლი­დე­რობს, რო­მელ­მაც მე­ო­რე მსოფ­ლიო ომის დროს თურ­მე 2530 საბ­რ­ძო­ლო გაფ­რე­ნა შე­ას­რუ­ლა ჟუნ­კერს ჟუ 87 ტი­პის მო­პი­კი­რე ბომ­ბ­დამ­შე­ნით (მო­ი­ე­რი­შით) და მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გის 519 ტან­კი, 150 თვით­მა­ვა­ლი სა­არ­ტი­ლე­რიო და­ნად­გა­რი, 4 ჯავ­შან­მა­ტა­რე­ბე­ლი, 800 ავ­ტო­მო­ბი­ლი და სხვა ტექ­ნი­კა გა­ა­ნად­გუ­რა.

ეს მარ­თ­ლაც ფან­ტას­ტი­კუ­რი ციფ­რე­ბი ცო­ტა რთუ­ლად და­სა­ჯე­რე­ბე­ლია, მით უმე­ტეს, რომ საბ­რ­ძო­ლო გაფ­რე­ნის შე­დე­გე­ბი თა­ვად პი­ლო­ტის მო­ნა­ყო­ლით იწე­რე­ბო­და და იშ­ვი­ა­თად ახ­ლავ­და და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი ფაქ­ტი ფო­ტო­სუ­რა­თე­ბის სა­ხით. 

საბ­ჭო­თა მო­ი­ე­რი­შე პი­ლო­ტე­ბი­დან, რომ­ლე­ბიც Bკ-2 ტი­პის მო­ი­ე­რი­შე თვი­თმ­ფ­რი­ნა­ვე­ბით იბ­რ­ძოდ­ნენ, ყვე­ლა­ზე შე­დე­გი­ა­ნი აღ­მოჩ­ნ­და ჩვე­ნი თა­ნა­მე­მა­მუ­ლე კა­პი­ტა­ნი ზაქ­რო ხი­ტა­ლიშ­ვი­ლი, რო­მელ­მაც სა­ერ­თო ჯამ­ში 69 ტან­კი გა­ა­ნად­გუ­რა.

მარ­თა­ლია, კა­პი­ტან ხი­ტა­ლიშ­ვილ­ზე ერ­თით მე­ტი, 70 ტან­კი კა­პი­ტან ბონ­და­რენ­კო­საც ჰქო­ნია აფეთ­ქე­ბუ­ლი, მაგ­რამ მას ამის­თ­ვის 241 საბ­რ­ძო­ლო გაფ­რე­ნა დას­ჭირ­და.

კა­პი­ტან­მა ზაქ­რო ხი­ტა­ლიშ­ვილ­მა სულ რა­ღაც 106 საბ­რ­ძო­ლო გაფ­რე­ნის დროს 69 ტან­კის გარ­და, გერ­მა­ნე­ლებს კი­დევ 31 ჯავ­შან­მან­ქა­ნა აუფეთ­ქა, ხო­ლო აეროდ­რო­მებ­ზე 29 თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვი გა­უ­ნად­გუ­რა (მათ­გან რამ­დე­ნი­მე თვით­მ­ფ­რი­ნა­ვი მათ შო­რის “მე­სერ­შ­მი­ტიც” სა­ჰა­ე­რო ბრძო­ლა­ში ჩა­მო­აგ­დო).

უკ­რა­ი­ნის მე-8 სა­ჰა­ე­რო არ­მი­ის მე-7 მო­ი­ე­რი­შე სა­ა­ვი­ა­ციო კორ­პუ­სის 289-ე მო­ი­ე­რი­შე სა­ა­ვი­ა­ციო დი­ვი­ზი­ის 232-ე მო­ი­ე­რი­შე სა­ა­ვი­ა­ციო პოლ­კის ეს­კად­რი­ლი­ის მე­თა­ურ­მა ხი­ტა­ლიშ­ვილ­მა ასეთ საბ­რ­ძო­ლო შე­დეგს ურ­თუ­ლეს პე­რი­ოდ­ში, 1941 წლის ივ­ნი­სი­დან 1943 წლის ნო­ემ­ბ­რამ­დე მი­აღ­წია. 

ერთხელ იგი მო­წი­ნა­აღ­მ­დე­გემ ჩა­მო­აგ­დო და უკ­რა­ი­ნელ­მა გლე­ხებ­მა გა­და­არ­ჩი­ნეს. ზაქ­რო ხი­ტა­ლიშ­ვი­ლი 1986 წლის 21 ოქ­ტომ­ბერს გარ­და­იც­ვა­ლა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.

წყარო:სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალი არსენალი

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!