საქართველოს მთავრობის 2018 წლის  26 ივნისის №339  დადგენილება ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სია.

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივნისის N339 დადგენილება ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სია.

“ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს მოქალაქეთა მკვლელობაში, გატაცებაში, წამებასა და არაჰუმანურ მოპყრობაში, ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებაში, აგრეთვე ამ დანაშაულთა დაფარვაში ბრალდებულ და მსჯავრდებულ პირთა სიის − „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიის“ დამტკიცებისა და საქართველოს მთავრობის მიერ გასატარებელი შესაბამისი ღონისძიებების თაობაზე.

მუხლი 1

„რუსეთის  ფედერაციის  მიერ  ოკუპირებულ  აფხაზეთსა  და  ცხინვალის  რეგიონში  ადამიანის  უფლებების

უხეში დარღვევისა  და „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის  სიის“ შესახებ“ საქართველოს  პარლამენტის 2018 წლის

21 მარტის №2070-IIს რეზოლუციის შესაბამისად:

  1. დამტკიცდეს   ოკუპირებულ   ტერიტორიებზე   საქართველოს   მოქალაქეთა მკვლელობაში,   გატაცებაში, წამებასა  და  არაჰუმანურ   მოპყრობაში,   ჯანმრთელობის   მძიმე   დაზიანებაში,   აგრეთვე   ამ   დანაშაულთა დაფარვაში  ბრალდებულ  და  მსჯავრდებულ  პირთა  სია  −  „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის   სია“,  დანართის შესაბამისად.
  1. დაევალოს საქართველოს იუსტიციის,  საქართველოს  შინაგან საქმეთა და საქართველოს  საგარეო საქმეთა სამინისტროებს, ხოლო საქართველოს ეროვნულ ბანკს ეთხოვოს, რომ მიიღონ ყველა შესაძლო ზომა საერთაშორისო   ორგანიზაციებისა   და  საქართველოს   პარტნიორი   ქვეყნების  მიერ  ამ  მუხლის    პირველი პუნქტით განსაზღვრული „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სიაში“ შეყვანილ პირთა მიმართ ყველა შესაძლო შეზღუდვის, მათ შორის, სავიზო, ქონებრივი და ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების დასაწესებლად და სამართლის აღსრულების ხელშესაწყობად.
  1. საქართველოს იუსტიციის  სამინისტრო,  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტრო  და  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო,  კომპეტენციის  შესაბამისად,  განისაზღვრონ  ამ დადგენილების აღსრულებაზე პასუხისმგებელ  უწყებებად  და  საქართველოს  პარლამენტსა  და საქართველოს  მთავრობას რეგულარულად წარუდგინონ ანგარიში ამ დადგენილების აღსრულების მდგომარეობის თაობაზე. ეთხოვოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს ამ დადგენილების აღსრულებაზე შესაბამისი ინფორმაციის საქართველოს  პარლამენტისა და საქართველოს მთავრობისათვის წარდგენა.
  1. ამ მუხლის პირველი  პუნქტით  დამტკიცებული  „ოთხოზორია-ტატუნაშვილის  სია“ წარედგინოს საქართველოს პარლამენტს.

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრემიერ – მინისტრი                                               მამუკა ბახტაძე

იხილეთ დადგენილების სრული ვერსია:საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 26 ივნისი N339 დადგენილება

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!