ემოციური ამბავი აფხაზეთის ომიდან – ფრონტის სხვადასხვა მხარეს მყოფი ოსი და აფხაზი მფრინავების შეხვედრა ქართულ ცაში…

ის­ტო­რი­ე­ბი, რო­მე­ლიც ომის დროს “თა­ვი­სით იწე­რე­ბა”, ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი მწერ­ლე­ბი­სა და რე­ჟი­სო­რე­ბის­თვი­საც კი არა­ერ­თხელ გამ­ხდა­რა მუზა. გა­მორ­ჩე­უ­ლად ემო­ცი­უ­რი და ადა­მი­ა­ნუ­რი ამ­ბე­ბი, მრავ­ლად ახა­სი­ა­თებს 90-იანი წლე­ბის აფხა­ზე­თის ომს.

საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის წლებ­ში, იმ დროს, რო­დე­საც თბი­ლი­სის, ქუ­თა­ი­სის და ბა­თუ­მის აე­რო­პორ­ტებ­თან ერ­თად, სო­ხუ­მის აე­რო­პორ­ტიც სა­ქარ­თვე­ლოს იუ­რის­დიქ­ცი­ა­ში შე­დი­დო­და, მფრი­ნა­ვე­ბი ერ­თმა­ნეთს იც­ნობ­დნენ და მე­გობ­რობ­დნენ კი­დეც…

ამ ამ­ბის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი გმი­რი, ამ­ჟა­მად სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ ცხოვ­რობს, ამ­ბა­ვი კი, რო­მე­ლიც 90-იანი წლე­ბის ომში გა­დახ­და, მისი თა­ნა­მებ­რძო­ლე­ბის­თვის კარ­გად არის ცნო­ბი­ლი… ამ ემო­ცი­ურ ის­ტო­რი­ას თბი­ლი­სის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორ­ტის ტრან­სპორ­ტის სამ­სა­ხუ­რის ყო­ფი­ლი უფ­რო­სი მიშა ან­დღუ­ლა­ძე გვი­ამ­ბობს.

თბი­ლი­სის აე­რო­პორ­ტში, სხვებ­თან ერ­თად მუ­შა­ობ­და ეროვ­ნე­ბით ოსი, სერ­გო გა­ზა­ე­ვი, რო­მელ­საც ახ­ლობ­ლე­ბი “გა­ზი­კას” ეძახ­დნენ. სო­ხუ­მის აე­რო­პორ­ტში კი – აფხა­ზი სლა­ვა ეშბა, რო­მელ­საც ნაც­ნო­ბე­ბი ძა­ლი­ან კარ­გი თვი­სე­ბე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნად ახა­სი­ა­თებ­დნენ… 90-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში, რო­დე­საც და­მო­უ­კი­დე­ბელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­თა­რე­ბა აი­რია და აფხა­ზე­თის ომიც და­ი­წყო, თბი­ლი­სე­ლი პი­ლო­ტე­ბი ქარ­თულ ჯარს ეხ­მა­რე­ბოდ­ნენ, – ბა­ბუ­შე­რას აე­რო­პორ­ტში დაფ­რი­ნავ­დნენ, იქ მე­ომ­რე­ბი ჩაჰ­ყავ­დათ, შე­საძ­ლებ­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში სა­ჭი­რო ტვირ­თი ჩაჰ­ქონ­დათ და იქი­დან დაჭ­რი­ლე­ბი და გარ­დაც­ვლი­ლე­ბი მოჰ­ყავ­დათ… იმ წლებ­ში აფხა­ზი მფრი­ნა­ვი სლა­ვა ეშბა ფრონ­ტის მე­ო­რე მხა­რეს აღ­მოჩ­ნდა – აფხა­ზუ­რი სა­ჰა­ე­რო ძა­ლე­ბის სარ­და­ლი გახ­და

1993 წლის ად­რი­ან გა­ზა­ფხულ­ზე, ბა­ბუ­შე­რას აე­რო­პორ­ტი­დან ТУ 134 აფ­რინ­და – თბი­ლი­სის­კენ დაჭ­რი­ლე­ბი და ჯა­რის­კა­ცე­ბი მოჰ­ყავ­და. მას სწო­რედ სერ­გო გა­ზა­ე­ვი მარ­თავ­და, რო­მელ­საც რო­გორც მისი მე­გობ­რე­ბი ამ­ბო­ბენ, თა­ვი­სე­ბუ­რი, სა­ხა­სი­ა­თო ხმა აქვს.

აფ­რე­ნი­დან რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში, თვითმფრი­ნა­ვის რა­დარ­მა, საფ­რე­ნი აპა­რა­ტის უკა­ნა მხრი­დან მის­კენ მოძ­რა­ვი მფრი­ნა­ვი ობი­ექ­ტი და­ა­ფიქ­სი­რა. მი­ახ­ლო­ე­ბის სიჩ­ქა­რის მი­ხედ­ვით, “გა­ზი­კა” მიხ­ვდა, რომ მას სამ­ხედ­რო თვითმფრი­ნა­ვი უახ­ლოვ­დე­ბო­და, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე მხა­რის იქ­ნე­ბო­და, რად­გან ახ­ლო­მახ­ლო ქარ­თუ­ლი თვითმფრი­ნა­ვი არ იყო…

სერ­გო გა­ზა­ე­ვი თბი­ლისს და­უ­კავ­შირ­და და გად­მოს­ცა – უკ­ნი­დან სამ­ხედ­რო თვითმფრი­ნა­ვი მი­ახ­ლოვ­დე­ბა და ალ­ბათ ჩა­მოგ­ვაგ­დებ­სო… ТУ 134 ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ტლან­ქი და ცუდი მა­ნევ­რის მქო­ნე თვითმფრი­ნა­ვია. მის­გან გაქ­ცე­ვა, ან რა­ი­მე მა­ნევ­რით რა­კე­ტის ან ჭურ­ვის აცი­ლე­ბა, წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია… მოკ­ლედ, გა­დარ­ჩე­ნის შან­სი თით­ქმის არ ჰქონ­და. ერ­თა­დერ­თი ისღა დარ­ჩე­ნო­და, თბი­ლი­სის­თვის ინ­ფორ­მა­ცია მი­ე­წო­დე­ბი­ნა და ასეც მო­იქ­ცა…

შემ­დეგ გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს, გა­ზა­ე­ვი ასე იხ­სე­ნებ­და: “ამ დროს, სიხ­ში­რე­ზე უცხო ხმა ჩა­ერ­თო, – “გა­ზიკ”, ბრატ, ეტა ტი? – ჯერ ვი­ფიქ­რე, ში­შის­გან მოჩ­ვე­ნე­ბე­ბი ხომ არ და­მე­წყო-მეთ­ქი, მაგ­რამ უც­ნობ­მა შე­კი­თხვა გა­მი­მე­ო­რა… და ეტო ია – ვუ­პა­სუ­ხე მე… (სა­უ­ბა­რი რა თქმა უნდა, რუ­სულ ენა­ზე გაგ­რძელ­და) .ავტ) – “ალ­ბათ ვერ მი­ცა­ნი, მე ვარ – სლა­ვა ეშბა” – გა­ის­მა ყურ­სას­მენ­ში. – ამის გა­გო­ნე­ბა­ზე მეტი ვე­რა­ფე­რი მო­ვი­ფიქ­რე და სა­ლა­მი ენის ბორ­ძი­კით და­ვუბ­რუ­ნე – სა­ლა­მი სლა­ვა – ვუ­თხა­რი.

– სა­ლა­მი! აი, შევ­ხვდით ძმაო! – მი­პა­სუ­ხა აფხაზ­მა მფრი­ნავ­მა… ისევ დაბ­ნე­ულ­მა გა­ვუ­მე­ო­რე: სა­ლა­მი ძმაო! კი, შევ­ხვდით და მერე რა იქ­ნე­ბა? – მი­ვუ­გე და რა­ღაც სა­ში­ნე­ლის­თვის მო­ვემ­ზა­დე.

“მერე? მერე არა­ფე­რი! იცო­ცხლე ძმაო! იცო­ცხლე! – მი­პა­სუ­ხა აშ­ბამ, ჩემს ТУ 134-ს დაბ­ლი­დან დიდი სიჩ­ქა­რით ამო­უფ­რი­ნა, გა­ას­წრო, მერე სი­მაღ­ლე აკ­რი­ფა, მარ­ცხე­ნა ვი­რა­ჟით წრე მო­ხა­ზა და უკან, სო­ხუ­მის­კენ გაფ­რინ­და. რა­ცი­აც და­დუმ­და…” – იხ­სე­ნებ­და მე­გობ­რებ­თან ომის დღე­ებ­ზე სა­უბ­რი­სას ოსი მფრი­ნა­ვი.

სა­უ­ბა­რია, აფხაზ მფრი­ნავ ვი­ა­ჩეს­ლავ ეშ­ბა­ზე, რო­მელ­მაც 70-იან წლებ­ში ეგო­რო­ვის სა­ა­ვი­ა­ციო უნი­ვერ­სი­ტე­ტი და­ამ­თავ­რა. საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის წლებ­ში საბ­ჭო­თა ავი­ა­ცი­ა­ში მსა­ხუ­რობ­და… ამ­ჟა­მად, “აფხა­ზე­თის სა­ერ­თა­შო­რი­სო აე­რო­პორტ “სო­ხუ­მის” გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რია და სხვა­დას­ხვა წლებ­ში, აფხა­ზე­თის ე.წ. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბებს მის გა­რე­მონ­ტე­ბას უშე­დე­გოდ სთხოვ­და.

წყარო:https://www.ambebi.ge

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!