ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისია იმსჯელებს თბილისში არსებულ უსახელო ქუჩებისათვის 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული იუნკერების სახელების მინიჭებაზე.

        ქართული  სამხედრო  ანალიტიკური  პორტალის  (gmas.ge)  ის  ადმინისტრაციამ 2020 წლის 24 თებერვალს ქ, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიის მიმართა ინციატივით -“1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გმირულად დაღუპული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის იუნკერთა სამხედრო სასწავლებლის იუნკრების: ალექსანდრე ახვლედიანის, პლატონ დოლიძის, შალვა ერისთავის, პავლე იაკობაშვილის, ლევან კანდელაკის, ოთარ ლორთქიფანიძის, მიხეილ ლოლუას, ილია და იოსებ ჯანდიერების სახელების ქ.თბილისში არსებული უსახელო ქუჩებისთვის მინიჭების შესახებ”.

      ქალაქ თბილისში არსებული უსახელო ქუჩებისათვის 1921 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გმირულად დაღუპული იუნკრების სახელების მინიჭების თაობაზე ინიციატივის  იდეა წარმოიშვა მას შემდეგ რაც   ქ.თბილისის ქუჩების სახელწოდებების შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა რომ ქ.თბილისში არცერთ ქუჩას არ ერქვა 1921 წლის რუსეთ საქართველოს ომში დაღუპული იუნკრის სახელი.

  უსახლო გეოგრაფიული ობიექტების სახლდების საკითხები დარეგულირებულია: “გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ” 2000 წლის 16 ოქტომბრის საქართველოს კანონით,  საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილებით -„მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“ და სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ 2000 წლის 10 ოქტომბრის საქართველოს კანონით.

      სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ვ“ პუნქტის თანახმად: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულისა და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრის ხსოვნის უკვდავყოფის ძირითადი ფორმებია: სამშობლოს დაცვისას დაღუპულისა და ომის შემდეგ გარდაცვლილი მეომრის სახელისა და გვარის დარქმევა ქუჩისათვის, მოედნისათვის, დაწესებულებისათვის, სკოლისათვის, აგრეთვე სამხედრო ნაწილისა და გემისათვის, რომლებმაც განსაკუთრებით გამოიჩინეს თავი საბრძოლო ოპერაციების ჩატარების დროს.

   ინიციატივა აკმაყოფილებსმუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის N239 დადგენილების მე-5   მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნებს კერძოდ სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე პირთან დაკავშირებული სახელდება დასაშვებია ამ პირის გარდაცვალებიდან არანაკლებ 20 წლის გასვლის შემდეგ. ამავე დადგენილების მე-2 მუხლის  დ1 პუნქტის თანახმად საზოგადო მოღვაწე არის – პირი, რომელსაც განსაკუთრებული დამსახურება აქვს საქართველოს ან/და კაცობრიობის წინაშე, კულტურის, ხელოვნების, ენის, მეცნიერების, ლიტერატურის, სპორტის განვითარების, სამშობლოს დაცვის ან საზოგადოების კონსოლიდაციის საქმეში ან საზოგადოებრივი საქმიანობის სხვა სფეროში.

     2020 წლის 23 ივნისს ქ, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიამ სამხედრო ანალიტიკური  პორტალის  (gmas.ge)  ის ადმინისტრაციას აცნობა რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სახელდებისა და სიმბოლიკის კომისიია ეტაპოვრივად იმსჯელებს  უსახელო ქუჩებისათვის რუსეთ საქართველოს 1921 წლის ომში გმირულად დაღუპულ იუნკრების სახელების მინიჭების შესახებ წარდგენილ ინიციატივაზე. 

 

You may have missed

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!