სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული იმ სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები, რომელთა ტარება დასაშვებია სსიპ შსს მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ.

სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული იმ სანადირო და სპორტული პნევმატური იარაღების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები, რომელთა ტარება დასაშვებია სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში რეგისტრაციის შემდეგ

 

მუხლი 3​1. პნევმატური იარაღის ტარება

  1. ფიზიკური პირის მიერ დასაშვებია მხოლოდ იმ სანადირო ან სპორტული პნევმატური იარაღის ტარება, რომლის კონსტრუქციის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებიც შეესაბამება ამ დადგენილებას და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.
  2. ფიზიკური პირის მიერ სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული იმ პნევმატური იარაღის ტარება, რომლის კონსტრუქციის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები არ შეესაბამება ამ დადგენილებას ან რომელიც არ არის რეგისტრირებული სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში, იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“;

 

 

ლულის სიგრძე

ან იარაღის საერთო სიგრძე

30 სმზე მეტი

60 სმზე მეტი

გასროლილი ჭურვის საწყისი ენერგია  (გამოსახული ჯოულებში) 5 ჯოული და მეტი
 ჭურვის ტიპი პლასტმასის ან ლითონის ბურთულა/ტყვია
 ჭურვის წონა 0.32 გრ – 0.45 გრ

 

შენიშვნა:

  1. ფიზიკური პირის მიერ დასაშვებია მხოლოდ იმ სანადირო ან სპორტული პნევმატური იარაღის ტარება, რომლის კონსტრუქციის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლებიც შეესაბამება ამ დანართს და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.
  2. აკრძალულია სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული იმ პნევმატური იარაღის ტარება, რომლის კონსტრუქციის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები არ შეესაბამება ამ დანართის მოთხოვნებს ან რომელიც არ არის რეგისტრირებული სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში.
  3. პნევმატური იარაღი ექვემდებარება რეგისტრაციას, თუ არსებობს ამ დანართით განსაზღვრული ლულის სიგრძის ან იარაღის საერთო სიგრძისა და გასროლილი ჭურვის საწყისი ენერგიის (გამოსახული ჯოულებში) ტექნიკური მახასიათებელი.
  4. იარაღის ლულის სიგრძე იზომება მასზე სტაციონარულად დამაგრებული ლულის საცმის ჩათვლით (ჰაერის გამაფართოებელი და სხვა).
  5. იარაღის საერთო სიგრძე გამოითვლება კონდახის გარეშე, ხოლო,  თუ კონდახი ტელესკოპურია − შეკეცილი კონდახით.
  6. ამ დანართით გათვალისწინებული გასროლილი ჭურვის საწყისი ენერგია (გამოსახული ჯოულებში) განსაზღვრულია ჭურვის ტიპისა და წონის მაჩვენებლების შესაბამისად.
  7. რეგისტრაციას არ ექვემდებარება ელექტროპნევმატური იარაღი (air soft) და საღებავის ბურთულების სასროლი პნევმატური იარაღი (paint ball).“;

ე) დანართი №5 ამოღებულ იქნეს.

You may have missed

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!