კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ Archives - Gmas.ge