იანვარი 21, 2022

Gmas.ge

ქართული სამხედრო ანალიტიკური პორტალი

სამხედრო კანომდებლობა

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ 9.09.2015   საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ    ...
საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 8.09.2015 საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო...
  საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი...
  საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო პრინციპებიდან...
საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველო ს 1999 წლის 19 თებერვლის...
  საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველო არის სუვერენული, ერთიანი და განუყოფელი სახელმწიფო და...

You may have missed

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!