"თუ თავს არ მოვიტყუებთ,აფხაზეთიც და ოსეთიც წაგვართვა რუსეთმა. დაგვსაჯა რუსეთმა ამით" - აკაკი ბაქრაძე 1994 წელი. - Gmas.ge

“თუ თავს არ მოვიტყუებთ,აფხაზეთიც და ოსეთიც წაგვართვა რუსეთმა. დაგვსაჯა რუსეთმა ამით” – აკაკი ბაქრაძე 1994 წელი.

“თუ თავს არ მოვიტყუებთ,აფხაზეთიც და ოსეთიც წაგვართვა რუსეთმა. დაგვსაჯა რუსეთმა ამით” – აკაკი ბაქრაძე 1994 წელი.

ანალიტიკოსი

shares