ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა /ტარების უფლების ნებართვის – ასაღები გამოცდები გამარტივდა

     საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 13 თებერვლის N9 ბრძანებით შეტანილი იქნა ცვლილება- „სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის №729 ბრძანებაში, ბრძანების მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 7. გამოცდაზე პასუხგასაცემი ბილეთის რაოდენობა, ელექტრონული ტესტირების დრო და გამოცდაზე დადგენილი შეფასების მისაღებად საჭირო გამსვლელი ქულების მინიმალური რაოდენობა

კანდიდატის მიერ პასუხგასაცემი ბილეთის რაოდენობა, ელექტრონული ტესტირების დრო და გამოცდაზე დადგენილი შეფასების მისაღებად საჭირო გამსვლელი ქულების მინიმალური რაოდენობა განისაზღვრება შემდეგი წესით:

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის, სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის, სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდაზე კანდიდატმა უნდა უპასუხოს 15 ბილეთს.

კანდიდატმა ელექტრონული ტესტირებისათვის განსაზღვრული 20 წუთის განმავლობაში უნდა დააგროვოს მინიმუმ 13 ქულა.“.

შეგახსენებთ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის №729 ბრძანების მე-7 მუხლის თანახმად კანდიდატის მიერ პასუხგასაცემი ბილეთის რაოდენობა, ელექტრონული ტესტირების დრო და გამოცდაზე დადგენილი შეფასების მისაღებად საჭირო გამსვლელი ქულების მინიმალური რაოდენობა განისაზღვრებოდა  შემდეგი წესით: – თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის, სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის, სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების  ცოდნაში გამოცდაზე კანდიდატმა უნდა ეპასუხა  20 ბილეთისთვის.

კანდიდატს ელექტრონული ტესტირებისათვის განსაზღვრული  30 წუთის განმავლობაში უნდა დააგროვებინა  მინიმუმ 18 ქულა.

    საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 13 თებერვლის N10  ბრძანებით შეტანილი იქნა ცვლილება  „სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის №728 ბრძანებაში კერძოდ — ,„სამოქალაქო ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის №728 ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი №1, დანართი №2 და დანართი №3 ჩამოყალიბდა თანდართული რედაქციით.

კერძოდ, დანართი N1-ით  დამტკიცდა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები და სწორი პასუხების ცხრილი, სულ 15 ბილეთი.

დანართი N2-ით  დამტკიცდა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები და სწორი პასუხების ცხრილი, სულ 15 ბილეთი.

დანართი N3-ით  დამტკიცდა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის საგამოცდო ბილეთები და სწორი პასუხების ცხრილი, სულ 15 ბილეთი.

     შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 30 სექტემბრის №728 ბრძანებით დამტკიცებული იყო თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის  145 საგამოცდო ბილეთი, სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის 150 საგამოცდო ბილეთი,და სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში გამოცდის       135 საგამოცდო ბილეთი.

ცვლილებები დღიდან ამოქმედდა შსს მომსახურების სააგენტოში.

მოამზდა იოსებ ჭონქაძემ.

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!