დეკემბერი 6, 2022

Gmas.ge

ქართული სამხედრო ანალიტიკური პორტალი

2020 წლის 23 მაისიდან სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა საგაზაფხულო გაწვევა განახლდება.

„სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის №62 დადგენილებაში 2020 წლის 23 აპრილის N261 დადგენილებით შეტანილი იქნა ცვლილება.

მუხლი 1.

     „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის №62 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 31/01/2020, 120260020.10.003.021771) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

   „1. მოქალაქეთა 2020 წლის საგაზაფხულო გაწვევა განხორციელდეს 2020 წლის 3 თებერვლიდან 2020 წლის 16 მარტამდე და 2020 წლის 23 მაისიდან 2020 წლის 30 ივნისამდე პერიოდში.“.

მუხლი 2

        დადგენილება ამოქმედდეს 2020 წლის 22 აპრილიდან.

პრემიერ – მინისტრი                    გიორგი გახარია

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!