საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

საერთაშორისო სისხლის დანაშაულის ტრიბუნალი

საერთაშორისო სისხლის დანაშაულის ტრიბუნალი 10.10.2016   გაცნობა საერთაშორისო სისსხლის სამართლის დანაშაულის ტრიბუნალი (სსსდტ არის ზესახელმწიფოებრივი სისხლის სამართლის დანაშაულთა სასამართლო, შექმნილი...

საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ

საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ 15.09.2015   საქართველოს კანონი ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი + ეს კანონი განსაზღვრავს...

9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა

9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა 9.09.2015 9 სექტემბერი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნის დღეა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შექმნიდან 24...

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ

საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ 9.09.2015   საქართველოს კანონი სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ     საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიდან და ინფორმაციის...

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ

საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ 8.09.2015 საქართველოს კანონი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველო ს 1999...

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 304 2000 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლს დაქვემდებარებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის შესახებ

  საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება N 304 2000 წლის 15 ივლისი ქ. თბილისი საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლს დაქვემდებარებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის...

კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ

  საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. სამხედრო ვალდებულება 1. საქართველოს კონსტიტუციის...

საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ

  საქართველოს კანონი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ ადამიანის უფლებათა საყოველთაოდ აღიარებული საერთაშორისო პრინციპებიდან გამომდინარე და საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული სინდისის,...

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!