სამხედრო ძალების რეზერვის განვითარებისა და მართვის კონცეფციის თემაზე ინტერვიუ თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს უფროსის მოადგილე გიორგი თავდგირიძესთან.

27.03.2017.

tavdgiridzegiorgi-cr-739x428 (1)

ავტორი: მოგესალმებით ბატონო გიორგი, რა ასაკის მოქალაქეები დაექვემდებარებიან სამხედრო საერეზერვო სამსახურში გაწვევას და სარეზერვო სამსახურში გაწვევა ნებაყოფლობითი იქნება თუ სავალდებულო ხასიეთის  ?!?

გ.თ:დავაზუსტოდ, არსებობს სამხედრო ძალების რეზერვი, რომელშიც საქართველოს მოქალაქეები ირიცხებიან სამხედრო სამსახურის ( სავალდებულო, საკონტრაქტო ან კადრის) დასრულების შემდეგ, ან 27 წლის მიღწევისას 9 მანამდე სამხედრო ვალდებულია) ან ქალები ნებაყოფლობით. რაც შეეხება შეიარაღებულ ძალების რეზერვს, ტერიტორიულ თავდაცვას და სპეციალისტთა რეზერვს, ეს სამი ჯგუფი იქმნება ნებაყოფლობითობის პრინციპით, სხვადასხვა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესაბამისად. ასაკობრივი შეზღვუდა არის 55 წელი.

ავტორი: განვმარტოთ რას ნიშნავს შეიარაღებული ძალების რეზერვი, ტერიტორიული რეზერვი და სპეცილიალისტების რეზერვი ?!?

გ.თ.შეიარაღებული ძალების რეზერვი არის პროფესიული ჯარის პროფესიული რეზერვი, რომელიც ამ ქვედანაყოფშია მიწერილი და შეირჩევიან, მხოლოდ კონტრაქტგამოვლილი პერსონალიდან, ანუ მათ აქვთ როგორც საბაზისო და სპეციალური სამხედრო მომზადება, აგრეთვე სამხედრო სამსახურის გამოცდილებაც.

ტერიტორიული თავდაცვა არის ახალი ტიპის დაჯგუფება, რომელიც ეროვნული გვარდიის ბაზაზე იქმნება და რომლის პერსონალი არის რეზერვისტი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი იმსახუროს გვარდიაში. ამ დაჯგუფებას სამხედრო ამოცანების გარდა სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანებიც ექნება.

სპეციალისტთა რეზერვი გაცილებით მცირერიცხოვანი ჯგუფია რეზერვისტების, რომელიც ასევე ნებაყოფლობითია. ოღონდ ამ შემთხვევაში, მთავარი კრიტერიუმია სეიარაღებული ძალებისთვის საჭირო დეფიციტური სამოქალაქო სპეციალობის ფლობაა ( თავისთავად მაღალი კომპენტენციაც სფეროში)

ავტორი: რამდენ დღიან და რა სახის სამხედრო მომზადებას გაივლიან შეიარაღებული ძალების რეზერვში და ტერიტორიული რეზერვში ჩარიცხული პირები ?!?

45 დღე, წლის განმავლობაში, თანაბრად გადანაწილებული ( რეზერვისტს თავიდანვე ეცოდინებათ გეგმა კალენდარი, რომელიც არ შეიცვლება). ოღონდ ეს არ არის მომზადება, არამედ საბრძოლო მომზადება ქვედანაყოფის შემადგენლობაში.

ვტორი:ანუ სარეზერვო სამსახურში ჩარიცხული პირები შეიარაღებული ძალების ქვეით ბრიგადების ბატალიონების შემადგენლობაში გაივლიან საბრძოლო მომზადებას ?!?

გ.თ: ბრიგადების ქვეით ბატალიონებში, ძირითადი მასა.

ავტორი:45 დღის განმავლოვბაში ქვეითი ბატალიონის საბრძოლო ტაქტიკით ივარჯიშებენ ?!? და რა სახის ცეცხლსასროლ შეიარაღებას აითვისებენ,ანუ მსუბუქი შეიარაღებას შეისწავლიან ტუი ქვეითი ბატალიონის სტრადარტულ სტრუქტურაში არსებული სატანკო ბატალიონი და საარტილერიო დივიზიონების შეიარაღების ათვისებაც მოხდება ?!?

გ.თ საბრძოლო მომზადება და შედეგების შეფასება მოხდება დღეს არსებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რომელიც საკმაოდ მაღალ სტანდარტებით მიმდინარეობს შეიარაღებულ ძალებში. შეიარაღების ათვისება, საბრძოლო მომზადების მხოლოდ მცირე შემადგენელია. ძირითადი აქცენტები გაკეთებულია დასმულ ამოცანებზე და ქვედანაყოფის შერწყმაზე.

ავტორი: ანუ როგორ ვხედავთ რეზერვისტები ქვეითი ბატალიონების სტრუქტურაში არსებულ მძიმე საბრძოლოე ტექნიკას და საარტილერიო სისტემებს გაეცნობიან და შეისწავლიან ,45 დღიან რეზერვის მოსამზადებელ კურსში რამდენად არის გათვალისწინებული რუსეთ საართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომში ქართული არმიის მიერ მიღებული გამოცდილება და გამოვლენილი ხარვეზები?!? განსაკუთრებით რეზერვის კომპონენტში ?!?

გ.თ:დავაზუსტოთ, ქვეით ბატალიონს მძიმე ტექნიკა არ გააჩნია. ნუ გავაკეთებთ ასეთ ბმას. რეზერვისტის მოსამზადებელი კურსიც არ მიხსენებია, არ არსებობს ეგეთი. 45 დღე არის საბრძოლო მომზადება, სრულფასოვანი და ის მოიცავს ყველა საჭირო სასწავლო პროცეს, რომელიც ემსახურება როგორც ინდივიდუალურ მომზადებას, აგრეთვე ქვედანაყოფის შემადგენლობაში მომზადებას. რაც შეეხება მიღებულ გამოცდილებას, ასე პირდაპირი კორელაციები არ არსებობს, საბრძოლო მომზადების პროგრამა, ზოგადად ეყრდნობა სამხედრო ტექნიკისა და შეიარაღების განვითარებას,

ბრძოლის წარმოების ხერხებისა და ილეთების ერთობლიობას, კონკრეტულ საბრძოლო ამოცანას და სასწავლო მიზნებს. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, საბრძოლო მომზადების სისტემა საკმაოდ დახვეწილია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში.

ავტორი: გასაგებია დავაზუსტებ შეკითვას, საბრძოლო მომზადების კურსში არის თუ არა გათვალისწინებული მოწინაaღმდეგის სატანკო და საჰაერო შეტევების მოგეირება და მოწინააღმდეგის შეიარაღებაში არსებული მძიმე ჯავშანტექნიკის მაგალითად ტ-90 ტიპის ტანკების ძლიერი და სუსტი მხარეeბის გაცნობ და შესწავალა ისევ როგორ მოწინაaღმდეგის სამხედრო ავიაციის სუ-25 მოერიშე თვითფრინავების და მი-24 საბრძოლო შვეულფრენების ძლიერი და სუსტი მხარეების გაცნობა და შესწავლა.

გ.თ: კი, ეს საკითხები არის საბრძოლო მომზადების სამიზნე საკითხებია.

ავტორი:კარგად ახსოვს საზოგადებას 2008 წლის აგვისტოს ომამდე მთელი ჯარი ერაყში პატრულირებისთის ემზადებოდა და ამ ტაქტიკით გაწვრთნილი ქვედანაყოფები აგვისტოს ომის დროს ნაკლებ ბრძოლისუნარიანები აღმოჩდნენ  თავდაცვით ოპერაციებში,ამიტომ სასიცოცხლოდ აუცილებელია რომ არსებული ოეპრატიული ვითარებიდან გამომდინარე მოხდეს საბრძოლო მომზადების კურსის დაგეგმა !

გ.თ: ეს კონცეფცია არ არეგულირებს საბრძოლო მომზადების პრინციპებს, მეთოდებს და მიზნებს. მაგრამ კვლავ დავადასტურებ, საბრძოლო მომზადების დონე და ხასიათი შეესაბამება ჩვენს წინაშე მდგარ ამოცანებს.

როგორც ცნობილია საბრძლო მომზადების კურსის გავლის შემდეგ რეზერვისტთან ფორმდება ხელშეკრულება რა ხელშეკრუებაზე საუბარი და რა სახის ანაზღაურების მიცმეაზე არის საუბარი

საბრძოლო მომზადება გრძელდება ყოველწლიურად. კონტრაქტი 5 წლიანია, რომლის გაგრძელება შესაძლებელი ზღვრულ ასაკის მიღწევამდე.

ავტორი:კურსის გავლის შემედეგ სად არიან მიწერილები რეზერვისტები ?!?

გ.თ:კონტრაქტის გაფორმებისთანავე ირიცხებიან ქვედანაყოფში, ტერიტორიული პრინციპით.

ვტორი: და ანაზღაურებას ყოველთვიურად იღებენ თუ კურსის განმავლობაში ?!?

გ.თ:დავაზუსტოთ, რეზერვისტი კურს არ გადის. ის ირიცხება ქვედანაყოფში, უფორმდება კონტრაქტი და ჩართულია საბრძოლო მომზადებაში. ყოველთვიურად ის იღებს წოდებრივი სარგოს 20მ%-ს, ხოლო როდესაც ქვედანაყოფშია 100 %-ს ( საერთო ჯამში 45 დღის ეკივალენტი). ჯამში ის იღებს 3470 ლარს წელიწადში. რა თქმა უნდა წოდების მსხვაობა ხელფასშიც სხვაობას იწვევს.

კონტრაქტი არის ურთიერთობის იურიდიული ფორმა. რომ ჩაირიცხებით, შემდეგ გაგიფორმებენ.

ავტორი:მშემთვევაში თუ მოქალქე სურს საერეზევო სამსხურში ჩარიცხვა მაგრამ არ სურს კონტრაქტის გაფორმება ასეთ შემთხვაში რა ხდება ?!?

გ.თ:, როდესაც აქტიურ სარეზერვო სამსახურზე ვსაუბრობთ ის არის ნებაყოფლობითი და ითვალისწინებს ურთიერთობას რომელიც მოწმდება კონტრაქტით.

ავტორი:ანუ როგორც მივხვდი ზოგადი რეზერვი აღარ იქნება ?!?

გ.თ: იქნება… ზოგადი არის შეიარაღებული ძალების რეზერვი ( რამდენიმე ასეული ათასი კაცი), ხოლო აქტიური სარეზერვო სამსახურის ფორმით იმსახურებენ 12 000 კაცი, რომლებიც შეირჩევიან ( ნებაყოფლობით), ისინი აიღებენ მეტ ვალდებულებას და მიიღებენ ხელფასს.ირიცხება სამხედრო ძალების რეზერვში.

ესაუბრა იოსებ ჭონქაძე.

 

 

 

 

error: სტატიის დაკოპირება აკრძალულია!!!